Sparande har alltid sedan Sveriges Riksbanks grundande år 1668 inneburit en viss avkastning. Denna ränta har varierat över tid men har allt sedan mitten av 90-talet stadigt minskat. Riksbankens viktigaste styrränta, den s.k. reporäntan är starkt kopplad till vilken ränta du får på ditt banksparande. I inledningen av 2015 skedde ett paradigmskifte för Riksbankens då de för första gången införde negativ ränta. Den aktuella reporäntan är -0,1 % och Riksbanken har flaggat för att ytterligare sänkningar kan bli aktuella.

Vad innebär negativ Reporänta?

De Svenska bankerna har de senaste åren erbjudit nära 0 % ränta på sparande, trots att reporränta varit upp på någon procentenhet. Nu när Reporräntan är negativ innebär det i förlängning att du som banksparare också får en negativ ränta, d.v.s du får betala för att ha ditt sparande på banken. Dagens Industri beskriver situationen väl för vårt grannland Danmark som har motsvarande sits.

 2-3 % ränta!

Bankirfirman erbjuder nu ett alternativ som ger 2 - 3 %  ränta på  kapital. Maxbeloppet för detta sparande är 50 000 kr för privatkund. För företag gäller obegränsat belopp. Är du intresserad av att veta mer om detta förmånliga alternativ så fyll i vår intresseanmälan. Du får gärna kontakta oss om du har några frågor på telefon 031 138230.